Khảo sát khách hàng

Nhằm phục vụ tốt trong quy cách bán hàng chúng tôi thực hiện khảo sát thông tin khách hàng. Các bạn cho ý kiến để chúng tôi phục vụ tốt hơn

  • Nhập số điện thoại
  • Nhập tên của bạn
  • Nhập thư điện tử
  • Hãy cho chúng tôi biết về mức độ hài lòng của bạn với chúng tôi
  • / /
  •  : 
  • Các bạn có thể cho ý kiến riêng được hay chưa được của dịch vụ của chúng tôi. Cảm ơn !

Hotline 24/7: 1900 7179